Juridisk information

Kära läsare!

https://illvet.se/ tillhandahålls av Bonnier Publications International AS.

Ansvarig utgivare: Helena La Corte

Den information du hittar på denna webbsida har löpande genomarbetats och kontrollerats och är därför såvitt vi vet korrekt. Trots det kan vi inte utesluta att enstaka fel smyger sig in på sidorna. www.illvet.se påtar sig inget ansvar för eventuella olägenheter eller skador som kancuppkomma i samband med den enskilde läsarens användning av information som lämnas på denna webbplats.

Externa länkar
Vi vill påpeka att webbplatsen https://illvet.se/ innehåller länkar till sidor som inte ägs av Bonnier Publications International AS, och för vilkas innehåll vi därför inte kan påta oss något ansvar.

Upphovsrätt
Om ej annat anges har Bonnnier Publications International AS upphovsrätten till allt material på denna webbplats. Materialet får ej utan tillstånd användas i kommersiellt syfte. Material från webbplatsen får citeras endast med tydligt angivande av källan.

Kommersiell användning av materialet kräver godkännande av:
Bonnier Publications International AS
Postboks 543
NO-1411 Kolbotn
Norge

Nyhetsbrev
När du skapar din profil, anmäls du automatiskt till nyhetsbreven från illvet.se. Om du redan är anmäld, kommer du inte att få nyhetsbreven två gånger.

Kontaktinformation
Bonnier Publications-koncernen tar gärna emot dina kommentarer till denna beskrivning om skyddet av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss här.

Om du inte accepterar ovanstående villkor, ber vi dig lämna webbplatsen.

Med vänlig hälsning

Illustrerad Vetenskap/Bonnier Publications International AS