Naturen

Ordet natur associeras ofta med en geografisk miljö. För många är naturen ett samlingsbegrepp för allt som omger oss som inte är skapat av människor. Skog, hav, jord, sand, luft, djur, växter och blommor är exempel på natur i klassisk betydelse.

Men naturen kan också syfta på något originellt – ett tillstånd som en gång har funnits. Naturbegreppet kan också peka på något som kännetecknar en person, en befolkningsgrupp eller materiella ting. Tänk exempelvis på barns naturliga inställning till lek eller hundars naturliga lust att springa.

Läs mer om natur här och bli klokare på allt från årstider och växthuseffekten till parasiter och världshaven.