Kilauea

Vulkantyper

Det finns flera typer av vulkaner. Generellt är det den flytande magmans innehåll av gaser och kisel som avgör vilken form vulkanen får.

Det finns flera typer av vulkaner. Generellt är det den flytande magmans innehåll av gaser och kisel som avgör vilken form vulkanen får.

Photo by Marc Szeglat on Unsplash

Från Vetenskapens Universum: Tunnflytande magma bildar gärna breda och platta vulkaner, så kallade sköldvulkaner, medan de mer tjockflytande magmatyperna ofta bildar högre vulkaner som stratovulkaner.

Sköldvulkaner liknar riddarsköldar

Sköldvulkaner byggs upp av lättflytande magma, som hastigt rinner nedför vulkanens sidor och stelnar flera kilometer från den krater, där lavan först bryter ut. Detta resulterar i en vulkan som ser ut som en riddares sköld med framsidan uppåt.

Lutningen på sidorna flack och även låga sköldvulkaner täcker stora arealer. Sköldvulkanernas kännetecknas av att sidorna lutar minst vid mitten. Världens största sköldvulkan är Mauna Loa på Hawaii.

Sköldvulkanen Mauna Loa på Hawaii

Du kan se sköldvulkaner på Hawaii, bland annat den största sköldvulkanen Mauna Loa.

Stratovulkaner är tobleroneformade

Stratovulkaner ser ut som de vulkaner barn ritar – med en brant topp och planare sidor.

Stratovulkaner bildas under utbrott av trögflytande lavatyper. Trögflytande eller tjockflytande lava har alltid en hög halt kiseldioxid, som får lavan att flyta långsammare. Kiseldioxid är en så kallad metalloxid, som tillsammans med syre utgör majoriteten av jordskorpan.

Stratovulkaner är uppbyggda av omväxlande lager av lava och aska, och de är oftast ganska stora.

Den högsta stratovulkanen är Chiles Nevado Ojos de Salado med sina 6 887 meter.

Mount Hood i Oregon är en stratovulkan

I Oregon, USA, kan du se stratovulkanen Mount Hood.

Sprickvulkaner bildas av tunnflytande lava

Sprickvulkaner har en plan form, där lavan flyter ut genom en lång skreva eller sprickor i marken i stället för en större kanal, som den gör i andra vulkantyper.

Sprickvulkaner bildas av tunnflytande lava, när kontinentalplattor säras i en spridningszon. Den här vulkantypen kan se på Island, men de finns även på botten av oceanerna.

På Island hittar du sprickvulkaner i Laki.

I Laki på Island kan du se sprickvulkaner, som hade sitt senaste utbrott år 1786.