Shutterstock
Vulkaner

Vulkaniska gaser fräter på ögonen och förlamar ditt hjärta

Vulkaniska gaser innehåller kvicksilver, koldioxid och saltsyra som kan förstöra din hjärnas dna, förlama ditt hjärta och fräta på dina ögonglober.

Glödhet magma bubblar av gaser

Den glödheta magman under jordens yta innehåller stora mängder gas som frisätts från vulkaner. De vulkaniska gaserna består bland annat av giftiga ämnen som kvicksilver, koldioxid och väteklorid, och de kan snabbt ta sig djupt in i din kropp via dina lungor.

Claus Lunau

Kvicksilver förstör ditt dna

Så kallade syreradikaler (röda) kan förstöra ditt dna, och de bildas i synnerhet i hjärnceller där syreförbrukningen är hög. Normalt bryter enzymer (gula) ned syreradikalerna, men kvicksilver (silver) kan hämma enzymerna så att det uppstår skador på dna. Skadorna kan vara fatala för cellerna.

Claus Lunau

Koldioxid bromsar ditt hjärta

Ditt så kallade parasympatiska nervsystem (grönt) signalerar med hjälp av signalsubstansen acetylkolin och kan bromsa din andning och puls. Stora mängder koldioxid i blodet hämmar nedbrytningen av acetylkolin så att de parasympatiska nerverna blir överaktiva och dina lungor och ditt hjärta förlamas.

Claus Lunau

Saltsyra fräter på dina ögon och lungor

Vulkaner släpper ut svaveldioxid och väteklorid som omvandlas till kraftiga syror när de löses upp i vatten. Dina ögon, din hud och dina luftvägar har vatten på ytan, och därmed kan gaserna fräta på din vävnad. Stora mängder av gaserna kan skada dina lungor vilket leder till att du inte kan andas.

Claus Lunau