Vulkaner

Vulkaniska gaser fräter på ögonen och förlamar ditt hjärta

Vulkaniska gaser innehåller kvicksilver, koldioxid och saltsyra som kan förstöra din hjärnas dna, förlama ditt hjärta och fräta på dina ögonglober.

Vulkaniska gaser innehåller kvicksilver, koldioxid och saltsyra som kan förstöra din hjärnas dna, förlama ditt hjärta och fräta på dina ögonglober.

Shutterstock