Vulkaner är temperamentsfulla

Över en halv miljard människor världen över bor i skuggan av en vulkan. Vulkaner omges i regel av bördig lantbruksjord, och de kan ofta alstra billig energi. Vulkaner är dock temperamentsfulla, och ingen vet exakt när nästa utbrott kommer.

Vulcano at La Réunion

Från Vetenskapens Universum: Vulkanerär jordens övertrycksventiler. När det av någon anledning finns för mycket magma under för högt tryck strax under jordskorpan, uppstår helt naturligt en vulkan – eller så får en befintlig vulkan ett utbrott igen. Det finns vulkaner på alla kontinenter inklusive Antarktis. Rent geografiskt är fördelningen dock väldigt olikartad. De flesta av jordens vulkaner ligger nära gränserna mellan de tektoniska plattor som likt ett pussel täcker jorden. Den tätaste förekomsten finns runt Stilla havet i den så kallade ”Ring of fire”.

Det exakta antalet vulkaner är inte känt, för mycket beror på hur man definierar en vulkan – till exempel om den måste vara aktiv, och om alla kratrar i stora vulkanområden räknas som självständiga vulkaner. Man uppskattar dock att det är mellan 1300 och 1500 som har haft utbrott de senaste 10000 åren. Till det kommer ett stort antal på bottnen av oceanerna. En del vulkaner är bara en spricka i jorden, medan andra byggs upp under flera miljoner år och blir som till exempel Sydamerikas Ojos del Salado, som med nästan 6900 meter är jordens högsta vulkan.

Liksom storlek och form bestäms temperamentet av den typ av magma som driver vulkanerna. En del magma är lättflytande och rinner utan problem ut ur kratermynningen och nedför vulkanens sluttningar. Andra typer är sega och rinner bara med svårighet. Det kan i så fall göra vulkanen förstoppad genom att i princip sätta en kork i den. Vulkaner med väldigt seg magma är tickande bomber. Om trycket stiger under proppen, kommer vulkanen att explodera i ett inferno av eld, glödande magma och aska.