Varför spyr vulkaner ut aska?

Vulkaner utspyr mängder av aska, men varifrån kommer den?

Smoking volcano

Vulkanisk aska är inte aska i traditionell mening. Normalt är aska det som finns kvar när organiskt material har brunnit, och den definitionen omfattar inte det som kommer ut ur vulkaneri stora moln.

Att det finaste materialet från vulkaner ändå kallas för aska beror på att det liknar och uppför sig som riktig aska. Det bildas dock på ett helt annat sätt.

En vulkan uppstår där magma från jordens inre pressas upp till ytan genom jordskorpan. Det sker ofta där skorpan är tunn, och där det även råder magmaövertryck. Medan magman banar sig väg uppåt, utsätts den för allt lägre tryck från omgivningen.

När den till sist kommer ut vid ytan, sker ett sista kraftigt tryckfall, då magman blixtsnabbt kyls ned. Då bildas ett fint, stelnat pulver, som vi kallar aska.

En del av askan stannar kvar i kratern, medan resten kan slungas 20 kilometer upp tillsammans med den väldiga pelare av glödheta gaser som bildas över vulkanen. Det är stor skillnad på hur mycket aska olika vulkaner bildar. Generellt avger stratovulkaner med segflytande magma mer aska än vulkaner med lättflytande magma.