Shutterstock
Vulkanisk aktivitet Yellowstone

Vad händer om... Yellowstone får ett utbrott?

Hur skulle ett utbrott i supervulkanen under Yellowstone se ut och vilka konsekvenser skulle det få för USA och resten av världen?

Tre gånger under de senaste 2,1 miljoner åren har supervulkanen under den amerikanska nationalparken Yellowstone haft utbrott och varje gång har det fått katastrofala konsekvenser.

Skulle ett superutbrott inträffa igen kommer det att påverka hela världen.

Glödande laviner av aska och giftiga gaser skulle bränna delstaterna Montana, Idaho och Wyoming, medan pimpsten och aska skulle regna ned över resten av USA.

Jorden blir mörk och kall

Dagarna efter ett superutbrott från Yellowstone-vulkanen breder lava ut sig över stora områden. Samtidigt sprids aska och svavel för vinden och sänker jordens temperatur.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Lava kan utplåna delstater

I den så kallade dödszonen ödelägger lava och glödande laviner av gas och aska stora områden. Analyser av tidigare utbrott visar att enbart lava täckte ett område på 340 kvadratkilometer.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Aska strös över hela USA

I närliggande städer som Salt Lake City lägger askan sig i ett metertjockt lager. Även på den andra kusten, i New York, faller mängder av aska som förstör grödor och tränger ned i lungorna.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Jorden blir mörk och kall

Atmosfären fylls med upp emot 1000 kubikkilometer aska och svavel, som förändrar klimatet. Solens strålar får svårare att tränga igenom, vilket sänker temperaturen i hela världen.

Askan medför stora skador på exempelvis byggnader, grödor och infrastruktur samt orsakar allvarliga lungskador om den inhaleras.

3000 kilometer brett askmoln förmörkar himlen

Supervulkaner kan stöta ut mer än 1000 kubikkilometer materia och askpartiklarna kommer att nå 30-50 kilometer upp i atmosfären – två-fem gånger högre än passagerarplanens marschhöjd. Där bildar de ett enormt askmoln med en diameter på minst 300 kilometer.

Analyser från tidigare superutbrott visar att askan sprider sig över tiotusentals kvadratkilometer.

Det massiva molnet av aska kommer att förmörka himlen jorden runt. Samtidigt får svavelsyra från utbrottet en nedkylande effekt på klimatet, eftersom den reflekterar solstrålarna. Bristen på solljus innebär felslagna skördar och hungersnöd i stora delar av världen.

Risken för utbrott är minimal

Lyckligtvis är det högst osannolikt att Yellowstone får något utbrott inom överskådlig tid. Bara tre utbrott under 2,1 miljoner år visar att det är en synnerligen sällsynt företeelse.

Dessutom tömde det senaste utbrottet för 640 000 år sedan magmakamrarna som nu långsamt kan vara på väg att fyllas på igen.

Därför uppskattar forskarna att det bara är 0,1 procents risk för ett superutbrott från Yellowstone under 2000-talet.