Clément Bardot/Wikimedia Commons
yellowstone varm sjö caldera

Supervulkan lagrar mer magma än förväntat

Datorgenererad 3D-modell avslöjar dubbelt så mycket smält sten under Yellowstone supervulkan än vad man tidigare trott.

Supervulkanen i Yellowstone National Park i Wyoming, USA, är en vilande jätte. Om den en dag får utbrott beräknas drygt 90 000 människor dö omedelbart.

Dessutom kommer det att släppa ut ett tre kilometer högt askmoln som kommer att spridas över 1 600 kilometer, blockera solljus och kyla ner hela planeten.

Just därför är supervulkanen bland de mest studerade och övervakade vulkanerna i världen.

Nu har ett team av forskare från University of California visat att vulkanen innehåller dubbelt så mycket magma som man tidigare trott. Deras resultat är publicerade i tidskriften Science.

supervulkan

Nasjonalparken Yellowstone syder av vulkansk aktivitet. To magmakamre på mellom ti og femti kilometers dyp inneholder til sammen nesten 60 000 kubikkilometer magma.

© shutterstock

Läs också:

Vågor i 3D

Under Yellowstones så kallade kaldera, den kraterbildning som uppstår efter ett vulkanutbrott, vilar en gigantisk magmareservoar.

Mängden av denna flytande stenmassa hjälper forskare att avgöra hur nära en vulkan är att få utbrott.

Teamet av forskare ville prova en ny metod för att undersöka hur mycket magma supervulkanen innehöll, vilket tillstånd den var i och hur den fördelades under jorden.

Det är inte lätt för forskare att ta en titt under jordens yta – särskilt inte i 800 grader het magma.

yellowstone magma supervulkan

Illustration av marken under Yellowstone. Den stora mängden het magma har skapat en unik natur med gejsrar och varma källor.

© National Park Service

Därför använde de en nyutvecklad tomografisk avbildningsteknik för att analysera seismiska vågor som fångats under åren mellan 2000 och 2018.

För att bättre kunna tolka de många studsande och reflekterande vibrationerna i den insamlade datan använde forskarna en process som kallas FWI (Full Waveform Inversion), som kortfattat är en modelleringsprogramvara som fångar upp ytterligare data om vågor och ger en mer exakt bild av våghastigheterna.

Här kunde de med hjälp av en superdator undersöka hur hastigheten på de uppmätta vågorna har förändrats på olika djup.

Genom att modellera de seismiska vågorna i tre dimensioner gav det forskarna en mer komplett bild av massan under Yellowstone.

yellowstone kaldera

Flygfoto över Grand Prismatic Spring i Yellowstone National Park. Ångan stiger på grund av vulkanismen i underjorden. Sjön är omgiven av stora mattor av lysande apelsinalger, bakterier och arkéer. Färgen beror på förhållandet mellan klorofyll- och karotenoidmolekyler som produceras av organismerna.

© Jim Peaco, National Park Service/Wikimedia Commons

Ingen anledning till panik

Deras resultat visade att mängden magma under Yellowstones kaldera är mellan 16 och 20 procent. Det är dubbelt så mycket som tidigare antagande om endast mellan fem och tio procent smält sten.

Även om det kan tyckas vara något av en ökning manar forskarna till lugn. Tröskeln för ett eventuellt utbrott är runt 35 till 50 procent magma, så det är låg risk för utbrott inom en snar framtid.

Supervulkanen Yellowstone är en av de största vulkanerna i världen. Under de senaste 2,1 miljoner åren har i synnerhet tre utbrott varit katastrofala – det senaste inträffade för 631 000 år sedan.