SHUTTERSTOCK
Yellowstone supervulkan

Superutbrott sker oftare än vad man trott

Senaste gången en supervulkan fick ett utbrott var för minst 20 000 år sedan – och det fick våldsamma konsekvenser. Nästa utbrott kan se mycket snart eftersom våldsamma utbrott sker oftare än vad forskarna hittills trott.

Vulkaner är ett lurande geologiskt hot som kan vara förödande på global nivå.

Om det inträffar ett så kallat superutbrott kommer 1 000 gigaton vulkaniskt material att slungas ut och täcka hela kontinenter med aska.

Material kommer också att stiga till väders och potentiellt förändra de globala vädersystemen i årtionden.

Frekvensen är högre än vad man antagit

Forskare vid University of Bristol har gått igenom en databas med geologiska mätresultat för att undersöka hur ofta superutbrott har inträffat.

Frekvensen av stora utbrott är högre än vulkanologerna tidigare har ansett:

“Den tidigare uppskattningen från 2004 var att superutbrott har inträffat med 45 000–714 000 års mellanrum – längre tid än vår moderna civilisation har funnits. Våra beräkningar visar emellertid att det snarare går 5 200–48 000 år mellan de explosiva utbrotten – och 17 000 år är det bästa värdet på intervallet”, säger statistik­professorn Jonathan Rougier vid University of Bristol.

Vulkan i Chile - Quetrupillan
©

DITT ERBJUDANDE: Se solen försvinna från toppen av en vulkan

Vi har haft tur

Geologiska data visar att de senaste två super­utbrotten skedde för 20 000 och 30 000 år sedan. Vi har därför haft lite tur, menar forskarna bakom beräkningarna.

Omvänt understryker de också att naturen inte är särskilt förutsägbar när det gäller vulkanutbrott. Det skulle därför vara fel att säga att superutbrotten har dragit över tiden.

Enligt forskarna ska beräkningsmetoderna i framtiden även användas till att få veta mer om andra geologiska hot – exempelvis jordskalv.

Atomsprängningar kan utlösa supervulkan

På gränsen mellan Kina och Nordkorea tronar den mäktiga supervulkanen Paektusan. Den enorma magmakammaren under den 2 700 meter höga vulkanen är just nu i vila, men nordkoreanska atomsprängningar kan väcka den sovande jätten med katastrofala följder.

17 000 år är bästa förslaget på den tid som passerar mellan två vulkaniska superutbrott. Trots det är det 20 000 år sedan jorden senast upplevde ett sådant utbrott.