Så går det till vid vulkanutbrott i rymden

Isvulkaner spyr ut vätska som omedelbart fryser, medan vulkaner på små himlakroppar skjuter glödhett material flera hundra kilometer ut i rymden.

På ismånar i solsystemet finns så kallade kryovulkaner som spyr ut kall materia i form av exempelvis ammoniak och vatten.

© SHUTTERSTOCK

Vulkanutbrott sker i stor skala på andra himlakroppar och kan förlöpa precis som på jorden.

När vulkanerna på Mars, Venus och troligen också Merkurius får utbrott, strömmar smält stenmassa, gas och aska ut från en krater och bildar en konformad upphöjning – precis som på jorden.

På Jupiters måne Io spyr vulkanerna också ut smält stenmassa, men på denna lilla måne är tyngdaccelerationen så liten att pelaren av stenmassa kan resa sig flera hundra kilometer upp över himlakroppens yta.

Solsystemets kalla vulkaner

I solsystemet finns också kalla så kallade kryovulkaner som utsänder vätskor som ammoniak, vatten eller metan.

De säkraste tecknen på kalla vulkanerhar setts på Saturnus måne Titan.

Forskarna tror också att Jupiters månar Europa och Ganymedes samt Saturnus måne Enceladus och Uranus Miranda har kryovulkaner.