Shutterstock

Regnväder utlöser vulkanutbrott

Geologer har hittat ett tydligt samband mellan kraftiga regnväder och vulkanutbrott på Hawaii, USA. Upptäckten visar att vi kan förvänta oss fler utbrott på grund av klimatförändringarna.

Den globala uppvärmningen ger oss en mer dramatisk väderlek i form av längre torkperioder, fler orkaner och kraftigare regnväder.

Nu tyder ny forskning på att klimatförändringarna även startar geologiska processer som kan utlösa vulkanutbrott.

Forskare från University of Miami i USA har upptäckt att utbrott från vulkanen Kilauea på Hawaii har samband med kraftiga regnväder, som mättar marken med vatten så att grundvattennivån stiger.

Gigantiskt utbrott ledde forskarna på spåret

Det ökar trycket på vulkanens magmakammare och gör att vulkanen får ett utbrott.

Forskarna kom mekanismen på spåren när de letade efter orsaken till ett stort utbrott från Kilauea i april 2018, ett utbrott som fortsatte i flera månader.

Grundvatten sätter vulkan under tryck

Kraftigt regn kan leda till att vulkanen Kilauea på Hawaii får ett utbrott, visar ny forskning.

Regnen höjer grundvattennivån, så att trycket på vulkanens magmakammare ökar.

År 2018 utlöste mekanismen ett utbrott som varade i flera månader.

© Shutterstock

Kraftigt regn höjer grundvattennivån

Regnsäsongen på Hawaii varar från november till mars. Vissa år faller det extraordinärt mycket regn och det får grundvattennivån i underjorden att stiga.

© Shutterstock

Trycket blåser ut proppen ur vulkanen

Det höjda grundvattnet ökar trycket på magmakammaren. Trycket trycker ut lava genom underjordiska kanaler. Den stelnade lavan blåses ut – och vulkanen får ett utbrott.

En genomgång av meteorologiska data visade att Hawaii just år 2018 var utsatt för extra mycket nederbörd under årets första tre månader, då det föll 2,25 meter regn – mer än dubbelt så mycket som normalt (0,9 meter).

Regnet har enligt forskarna ökat trycket i magmakammaren så att det blev högre än det har varit de föregående 50 åren.

Klimatförändringar leder till fler utbrott

Dessutom har regnvattnet skapat sprickor i vulkanens stelnade lava, som annars fungerar som en propp som håller utbrott tillbaka.

För att se om kraftiga regnväder generellt har styrt rytmen i Kilaueas utbrott granskades historiska data från 1790 och framåt.

© Shutterstock

Det visade sig att 60 procent av utbrotten under 230 år har ägt rum under regnperioderna.

Det gäller inte minst ett kraftigt utbrott i maj 1924 som med stor sannolikhet utlöstes av extremt regnväder samma år.

Den nya upptäckten innebär att vi generellt kan förvänta oss fler vulkanutbrott till följd av klimatförändringarna, och att regnväder i framtiden bör finnas med vid geologernas bedömningar av risken för kommande vulkanutbrott.