Kan man förutsäga vulkanutbrott?

Det händer ofta att människor dödas vid vulkanutbrott. Kan man på förhand ta reda på när ett utbrott kommer att ske?

Vulkanen Tungurahua i Ecuador i utbrott
© Shutterstock

Ett vulkanutbrott kan till viss grad förutsägas, eftersom det ofta finns många tecken på att ett utbrott är på gång. Den lava som under utbrottet rinner ut ur kratern pressas först upp från jordens inre och in i en magmakammare under vulkanen. På sin väg förflyttar sig lavan genom underjorden, och trycket från lavan får den hårda jordskorpan att reagera med jordskalv och skakningar, som geologernas seismografer kan uppfånga. Samtidigt ändrar vulkanen form, så att andra instrument kan mäta förändringar på vulkanens sidor. När lavan kommer närmare jordytan, ger den ifrån sig gaser, bland annat den giftiga gasen svaveldioxid. Genom att samla in luftprover kan geologerna ofta se på den kemiska sammansättningen och mängden svaveldioxid hur långt man är från ett utbrott. Man har utvecklat ett datorprogram, som kan bedöma risken för ett vulkanutbrott, och en rad av jordens kritiska vulkaner hålls ständigt under observation.