Shutterstock
Röd lava

Hur varmt är lava?

Vilken temperatur har lava och vad består den av? Finns det olika typer av lava?

Hur varmt är lava?

Flytande lava kan nå temperaturer på upp emot 1 500 grader. Vulkanen Kilauea på Hawaii är särskilt känd för sin glödheta lava.

De flesta lavaströmmarna är dock mellan 800 och 1 100 grader varma, medan vulkanen Ol Doinyo Lengai i Tanzania avger den kallaste lavan på jorden med temperaturer på cirka 500 grader.

Den svalare lavan är också den mest flytande, eftersom halten av natrium och kaliumkarbonat ger lavan samma så kallade viskositet som vatten.

Kall och vitaktig lava

Den kalla lavan är vitaktig när den strömmar ut från Ol Doinyo Lengai. Detta beror på ett högt innehåll av bland annat kaliumkarbonat – även känd som pottaska, vilket förr i tiden användes som jäsmedel i kakor.

© Shutterstock

Lavans temperatur avslöjas av dess färg. Lava med gula nyanser är mer än 1 000 grader varm, medan djupröd lava har en temperatur på mellan 600 och 800 grader.

Gasbubblor skjuter ut lavan

Lava börjar sin resa flera kilometer under jordens yta i det skikt som kallas manteln. Där smälter värmen från jorden inre stenmaterial och bildar magma.

Magman samlas i magmakamrar i jordskorpan under vulkanerna. Där utsöndrar den gaser, vilket får trycket att öka och magmans densitet att sjunka. Ju lägre densitet desto snabbare accelererar magman ut ur vulkanen.

Magmans innehåll av gaser är därför avgörande för hur starkt vulkanutbrottet kommer att bli.

Vitgul lava rinner nerför sluttning

Ju mer vitgul lavan är desto varmare är den.

© Shutterstock

När magman skjuter ut ur vulkanen svalnar den och kallas nu istället för lava.

De flesta typer av lava tillhör två huvudgrupper – andesit (som är basisk) och ryolit (som är sur). Lavans surhetsgrad avgörs av dess innehåll av kiselsyra, som består av syre och kisel, vilket utgör cirka 90 procent av jordens mantel.

Surhetsgraden avgör även lavans flytkraft. Andesit består av cirka 50 procent kiselsyra och kan därför flyta över längre sträckor än den mer viskösa ryoliten, som består av cirka 70 procent kiselsyra.