Hur snabbt kan lava förflytta sig?

Hur långt kan lava flyta, och kan man alltid springa från en lavaström?

Närbild av aktiv lava i rörelse
© Shutterstock

När Mauna Loa på Hawaii fick utbrott 1950, flöt lavan med en fart av 10 km/h genom tät regnskog. Då det senare bildades kanaler, nådde lavan upp i en hastighet av 60 km/h. Detta är dock ovanligt, och normalt kommer man med säkerhet att kunna gå från lava. Mauna Loa hade även den längsta strömmen, då lavan efter ett utbrott 1859 rann hela 51 kilometer. Landskapet har mycket stor betydelse för farten liksom temperaturer över 1000 grader, som ger en tunnflytande och därmed tämligen snabb lava.