Shutterstock

Hur mycket "förorenar" en vulkan?

Etna är Europas mest aktiva vulkan och sprutar konstant ut svavel och CO2 i atmosfären, men det har vulkaner alltid gjort. Och det finns det goda anledningar till.

Vulkaner släpper ut många ämnen som skulle kallas "föroreningar", om de kom från fabriker eller från trafiken.

Exempelvis sänder Etna på Sicilien, Italien, varje år ut lika mycket svavel som den samlade franska tunga industrin.

Det har vulkaner dock alltid gjort. Därför hyser naturen i deras närhet arter som trivs under dessa förhållanden.

Etna är Europas mest aktiva vulkan och släpper ständigt ut svavel och koldioxid i atmosfären.

© Shutterstock

Därför hyser naturen i deras närhet arter som trivs under dessa förhållanden. Inte heller när det gäller koldioxid (CO2) kan vulkanernas utsläpp kallas för en förorening.

Om inte CO2- mängderna i atmosfären hela tiden upprätthölls av vulkaner skulle jorden bli kallare och kallare eftersom olika kemiska reaktioner oavbrutet avlägsnar CO2 från luften.

De totala vulkaniska utsläppen av CO2 ligger årligen på 0,6 miljarder ton medan utsläppen från mänskliga källor uppgår till omkring 36 miljarder ton.