Finns det kall lava?

Jag har hört att det finns vulkaner med kall lava. Är det sant? Hur skiljer den sig från varm lava?

Oldoinyo Lengai volcano

Det är riktigt att det finns ”kall lava”. De flesta lavasorter är flytande vid temperaturer över 900 grader, men i Tanzania finns det en vulkan, vars lava har en temperatur på bara 500 grader.

Vulkanens namn är Oldoinyo Lengai, som på massajernas lokala språk betyder ”Gudarnas berg”. Den är en del av det vulkaniska system som bildar den östafrikanska riftdalen. Lava förknippas vanligen med en rödglödande massa av smält berg. Vid Oldoinyo Lengai är lavan på grund av sin låga temperatur i det närmaste svart och liknar därför mer strömmande gyttja

Oldoinyo Lengai smoke

Lavans egenskaper bestäms av dess sammansättning av bergarter, och hur djupt nere i jorden den bildats. Generellt är lava som är rik på kvarts tjockflytande, medan lava med mindre mängd kvarts är tunnflytande. Vidare ger en hög temperatur normalt en tunnflytande lava, medan en låg temperatur ger upphov till en tjockflytande sådan. Vid Oldoinyo Lengai är det precis tvärtom.

Oldoinyo Lengai lava

Vulkanens lava är nämligen både kall och tunnflytande. Det beror på en ovanlig sammansättning av lavan, som är mycket rik på karbonater med ett högt innehåll av natrium och kalium. Lavan kallas karbonatit och är inte känd från någon annan plats i världen. Vulkanen har haft utbrott flera gånger under loppet av de senaste hundra åren. Senaste gången det inträffade var under perioden 2007–2008.