Därför kan lava stelna i stående formationer

Pelarformationerna är bildade av magma, som har trängt upp från jordens inre. Väder och vind och mjuka bergarter sköter resten under flera miljoner år.

Pelarformationerna är bildade av magma, som har trängt upp från jordens inre. Väder och vind och mjuka bergarter sköter resten under flera miljoner år.

Shutterstock

I strandkanten på den lilla, obebodda ön Isle of Staffa i Skottland tornar pelare av stelnad lava upp sig.

De är resultatet av en helt naturlig process som kallas intrusion, även om de sirliga formationerna av så kallad pelarbasalt ser konstgjorda ut.

Ordet intrusion kommer från det engelska ordet "intruder" – en inkräktare.

På Isle of Staffa uppstod pelarna för cirka 60 miljoner år sedan när en undervattensvulkan fick ett utbrott.

Flytande magma trängde upp i det existerande berget av sandsten och gnejs.

Den befintliga berggrunden var mer än 400–1200 mil­jo­ner år gammal och porös, därmed eroderade den lättare än de färska ba­sal­tiska intru­sionerna.

Pelare av stelnad lava står kvar efter att det omgivande berget med tiden eroderats bort.

© Shutterstock

Under miljontals år bröt väder och vind ned de mjukare bergarterna, så att det till slut endast fanns intrusionerna – det vill säga lavan – kvar.

I dag är pelarna ett uppskattat turistmål, och Isle of Staffa är ett naturreservat.