91 vulkaner hittade under Antarktis

Detta är utöver 47 redan kända vulkaner i området. Ett utbrott kommer att leda till mer smält is i en region som redan är påverkad av klimatförändringar.

Vulkaner under isen:

Forskare bävar för vad som händer om en av de många vulkanerna under Antarktis får ett utbrott.

© Shutterstock

Den smältande isen på polerna är en av de mest tydliga bilderna av den globala uppvärmningen. Men nu har forskare upptäckt att dolda vulkanerligger och lurar under isens yta och kanske gör att isen smälter ännu snabbare.

Totalt har forskare från Edinburgh University upptäckt 91 nya vulkaner under isen längs kusten i västra Antarktis.

Sedan tidigare känner man till 47 vulkaner i området, men med den nya fyndet har forskarna alltså identifierat 138 vulkaner på en 3 500 kilometer lång sträcka. Vulkanerna varierar i höjd från 100 till 3 850 meter och är täckt med upp till fyra kilometer tjock is.

Rädsla för stigande vattennivåer

Forskarna räknar med att det finns ännu fler vulkaner under isen – i själva verket så många att det kanske är det område med den högsta koncentrationen av vulkaner på hela jorden. Och det gör bara den stora frågan ännu mer relevant – hur många av dem är aktiva?

Om en vulkan under isen får ett utbrott kan det destabilisera isen på västra Antarktis ytterligare, få isen att smälta snabbare och på så sätt påskynda den stigande vattennivån som är ett globalt problem.

Kan inleda en ond cirkel

Forskarna påpekar också att de flesta vulkanutbrott i dag uppstår i områden som tidigare har legat under is, exempelvis på Island och i Alaska.

Teorierna går ut på att när isen ovanpå vulkanerna tunnas ut och trycket på vulkanerna därigenom blir mindre kommer aktiviteten hos vulkanerna att öka och mer is smälta, vilket i värsta fall kan vara inledningen på en ond cirkel.