Shutterstock

4 nyheter om vulkanutbrott

Speciella lavakristaller kan nu avslöja hur farliga utbrotten är och forskarna har kommit fram till att den underjordiska lavan kan vara på väg i upp till tre kilometer. Här får fyra korta nyheter från vulkanforskningens frontlinje.

1. Lava flyter flera kilometer under jorden

© Getty Images

När en vulkankrater fylls med lava kan den glödande massan färdas långt.

Amerikanska geologer har med radarmätningar från satelliter följt ett stort område vid en vulkan i Nicaragua.

Mätningarna avslöjar att lava skapar landhöjningar på sex till sju centimeter drygt tre kilometer bort.

Övervakningar bör därför ske över större avstånd.

2. Vulkan friger gaser från glaciär

© Shutterstock

Den isländska vulkanen Katla är orsaken till att enorma mängder av växthusgasen metan frigörs från glaciären Sólheimajökull.

Gasen är fångad under glaciären och stiger upp i atmosfären när vulkanens värme smälter isen.

På sommaren släpps 41 ton metangas ut varje dag – lika mycket gas som 136000 kor avger.

3. Kristaller förutsäger vulkaners utbrott

© Dr Margherita Polacci/ University of Manchester

I flytande lava bildas små kristaller som avslöjar hur ett utbrott kommer att utvecklas.

Engelska forskare har upptäckt att utbrottet sker snabbare om lavan innehåller få kristaller, och lavan kommer att flyta fortare och sprida sig mycket.

Om man undersöker lavan tidigt kan evakueringsplanerna förbättras.

4. Vulkanutbrott skapar skifferolja

© RICE

Geologer har kommit fram till att skifferoljan i Nordamerikas berggrund troligen skapats av vulkanutbrott för 100 miljoner år sedan.

Skifferolja är tunna lager av råolja i berget. Vulkanerna har sannolikt fört näringsämnen till ytan så att mängden mikroorganismer har exploderat.

De har sedan bildat oljan.