Vulkaner

Vulkaner i udbrud
Vulkanernas okontrollerbara krafter
Vulkaner är ett av naturens mest fascinerande fenomen: Men vad är en vulkan och varför får de utbrott? Lär dig mer om vulkaner här på sidan där vi har samlat våra artiklar om de mest fascinerande och farliga lavasprutande vulkanerna på jorden.

Vad är en vulkan?

En vulkan är en öppning i jordens yta där magma från jordens inre flyter ut.

Finns det för mycket magma under jordskorpan uppstår en ny vulkan, eller så får en existerande vulkan ett utbrott. I båda fallen sker det för att utjämna trycket under marken.

Magma är namnet på den smälta stenmassa som återfinns i jordens inre. Lava kallas den smälta stenmassa som väller fram ur vulkanen och ut över marken när en vulkan får ett utbrott.

©

Hur uppstår vulkanutbrott?

Hjärtat i en aktiv vulkan består av en kammare av magma.

Ett vulkanutbrott sker när trycket i kammaren av magma är så högt att magman pressas upp mot ytan. Där skjuts den vanligtvis ut ur vulkanens mynning, som även kallas krater.

Ibland uppstår även stora mängder aska som bildas när magman kommer i kontakt med luften.

Vulkanutbrott kan ske genom en explosion eller genom att lavan långsamt sipprar ut. Det finns också underjordiska utbrott där lavan väller fram i bubblor.

Vulkan i udbrud

© Shutterstock
Vulkaner i Europa - Vulkanen Etna i Italien
Världens största och farligaste vulkaner
På botten av Stilla havet, cirka 1 600 kilometer öster om Japan, ligger jordens största vulkan Tamu Massif. Jättevulkanen är cirka 650 kilometer bred, det vill säga ungefär lika stor som Storbritannien. Den näst största vulkanen är Mauna Loa på Hawaii, USA. De två farligaste vulkanerna i Europa återfinns i Italien - Etna på Sicilien och Vesuvius i närheten av Napoli. Etna, som är tre gånger så hög som Vesuvius, är betydligt mer aktiv – det passerar sällan mer än tio år mellan två vulkanutbrott. Vesuvius hade sitt senaste utbrott 1944 och många forskare anser att ett stort utbrott närmar sig.