Shutterstock

Virvlar cykloner alltid åt samma håll?

På satellitbilder kan man se hur vinden i cykloner virvlar runt centrum. Men roterar de alltid åt samma håll?

Cykloner uppstår när luftströmmar rör sig från områden med högt tryck mot områden med lägre tryck. På norra halvklotet går vinden alltid moturs runt ett orkanlågtryck. På södra halvklotet går vinden i motsatt i riktning.

Orsaken till att luftströmmarna bildar en spiral in mot lågtrycket är den så kallade corioliseffekten, som framkallas av jordens rotation.

Om jorden inte roterade och det bara var tryckskillnaden som påverkade vindarna, skulle de styras rakt in mot centrum av lågtrycket.

Resultatet av corioliseffekten är att alla rörelser norr om ekvatorn böjs av mot höger, medan de böjs av mot vänster söder om ekvatorn. I de flesta sammanhang är denna avböjning minimal, men när det gäller rörelser över långa avstånd eller lång tid har den större betydelse.

Friktion skapar spiraler

På norra halvklotet vrids en luftpartikel på väg in mot centrum av ett lågtryck alltså lite åt höger. Avböjningen fortsätter tills det har uppstått balans mellan tryckskillnaden och corioliseffekten.

Det innebär att luftpartikeln under perfekta förhållanden till slut skulle löpa i en cirkel runt lågtrycket. Men eftersom vinden bromsas in av friktionen mot jord- eller havsytan, rör sig luftpartikeln i en spiral in mot lågtryckets centrum.

Corioliseffekten förekommer över hela jorden, förutom precis på ekvatorn.

Jordens rotation får luften att vid lågtryck virvla moturs på norra halvklotet – och medurs på södra halvklotet.

© Shutterstock