Andi Edwards/Alamy/Imageselect
Giftigt träd, varningsskylt

Vilket är världens giftigaste träd?

Som barn varnades vi för att inte äta snöbär, eftersom de skulle göra oss sjuka. Men hur giftiga kan träd och deras frukter egentligen vara?

Enligt Guinness rekordbok är världens giftigaste träd mancinellaträdet, Hippomane mancinella.

Detta upp till 15 meter höga träd växer i mangroveskogar och vid sandiga kuster i Nordamerika, Centralamerika, Västindien och Sydamerika.

På spanska betyder trädets namn ”litet äpple”, efter frukterna, men trädet kallas också arbol de la muerte, ”dödens träd”.

Trädets vita saft, som finns i både barken, bladen och frukterna, innehåller en lång rad giftämnen, av vilka vissa ännu inte har identifierats.

Världens giftigaste träd angriper hela kroppen

Mancinellaträdets saft ger otäcka blåsor på huden och orsakar blindhet om man får den i ögonen. Bara att ta skydd under trädet när det regnar kan provocera fram symptom.

Om trädet fattar eld kan röken orsaka blindhet, utslag och andningsbesvär.

Om man äter trädets mogna, röda frukter kan de vara dödliga, bland annat för att fruktsaften fräter på de inre organen.

Mancinellaträdet har skandinaviska släktingar

Släktet Hippomane, som mancinellaträdet tillhör, ingår i samma familj som törelsläktet, där en art som förekommer i Sverige är revormstörel.

Trädgifter orsakar illamående och cancer

Fysostigmin

Kan orsaka illamående, diarré, yrsel och huvudvärk.

Forbol

Kan främja tillväxt av cancertumörer.

Hela denna cirka 30 centimeter höga växt, som har gulgröna blommor, är giftig.

Revormstörel kan göra husdjur svårt sjuka om de äter den. Människor får smärtsamma utslag av den vita mjölksaften, som tidigare användes för att bota revorm.

Revormstörel härstammar troligen från medelhavsområdet, men är i dag relativt vanlig i Sverige norrut till Uppland. Den växer på öppna, näringsrika jordar, bland annat på åkrar.