Selvlysende svampe 17/2014

Självlysande svampar glöder i skogen

Vissa svamparter avger ett kemiskt ljus som kallas bioluminiscens. Se de glödande svamparna och lär dig mer om hur de fungerar.

Självlysande svampar är ett mysterium för vetenskapen

Trollved, lysved eller uggleved är samtliga namn på ljusproducerande svampar. De flesta lyser dock så svagt att de bara kan skymtas i totalt mörker, medan vissa lyser så starkt att de kan användas som läslampa.

Lysande svampar är ett mysterium för vetenskapen – varför lyser egentligen svamparna? Forskarna har flera bud:

  • Hjälp för fortplantning De flesta forskare tror att svamparnas ljus är ett knep för att reproducera sig. Det drar till sig insekter som kan sprida svampens sporer.

  • Larmar myggdödare Andra tror att svampens ljus drar till sig getingar som går på jakt efter myggor som föredrar att lägga sina ägg i svampen. Det är smart, eftersom mygglarverna annars äter svampen.

  • Falskt larm En tredje förklaring kan vara att svampen försöker varna svampätande djur för att den är giftig – även om den inte är det

Kemi i svampar skapar kallt ljus

Svamparnas egenskap att producera ljus kallas bioluminiscens och beror på enzymet luciferase. När enzymet kommer i kontakt med ämnet luciferin och syre utlöser reaktionen ljusfotoner som ger svampen sitt grönaktiga skimmer.

Se hur processen förklaras grafiskt i videoklippen nedan och läs hela artikeln om naturens bioluminiscerande ljusmästare här:

Läs mer om svampar och andra självlysande djur och växter

I Illustrerad Vetenskap nr. 17/2014 kan du läsa mycket mer om bioluminiscens i naturen.