Självlysande svampar glöder i skogen

Vissa svamparter avger ett kemiskt ljus som kallas bioluminiscens. Se de glödande svamparna och lär dig mer om hur de fungerar.

Selvlysende svampe 17/2014

Självlysande svampar är ett mysterium för vetenskapen

Trollved, lysved eller uggleved är samtliga namn på ljusproducerande svampar. De flesta lyser dock så svagt att de bara kan skymtas i totalt mörker, medan vissa lyser så starkt att de kan användas som läslampa.

Lysande svampar är ett mysterium för vetenskapen – varför lyser egentligen svamparna? Forskarna har flera bud:

  • Hjälp för fortplantning De flesta forskare tror att svamparnas ljus är ett knep för att reproducera sig. Det drar till sig insekter som kan sprida svampens sporer.

  • Larmar myggdödare Andra tror att svampens ljus drar till sig getingar som går på jakt efter myggor som föredrar att lägga sina ägg i svampen. Det är smart, eftersom mygglarverna annars äter svampen.

  • Falskt larm En tredje förklaring kan vara att svampen försöker varna svampätande djur för att den är giftig – även om den inte är det

Kemi i svampar skapar kallt ljus

Svamparnas egenskap att producera ljus kallas bioluminiscens och beror på enzymet luciferase. När enzymet kommer i kontakt med ämnet luciferin och syre utlöser reaktionen ljusfotoner som ger svampen sitt grönaktiga skimmer.

Se hur processen förklaras grafiskt i videoklippen nedan och läs hela artikeln om naturens bioluminiscerande ljusmästare här:

Läs mer om svampar och andra självlysande djur och växter

I Illustrerad Vetenskap nr. 17/2014 kan du läsa mycket mer om bioluminiscens i naturen.