Shutterstock

Växter kan vaccineras mot virus

Tyska forskare har uppfunnit en metod som kan vaccinera växter och på så sätt stärka deras naturliga försvar. I ett försök med tobaksplantor kunde 90 procent av de vaccinerade växterna bekämpa viruset.

Växter angrips liksom djur och människor ofta av virus, och det kan slå hårt lantbrukarnas skördar.

Nu har en forskargrupp vid universitetet MLU i Tyskland utvecklat en metod som gör att man kan vaccinera växterna så att deras naturliga försvar mot virus förstärks.

Växternas eget försvar utgörs av enzymer som fungerar som små saxar och de klipper virusets så kallade rna-molekyler i mindre bitar.

Dessa små bitar av rna kopplas därefter till speciella proteiner, som använder dem för att identifiera det angripande viruset så att växten kan förstärka sitt motangrepp.

VACCINERING är en metod att stärka immunförsvaret, så att det blir bättre på att identifiera och bekämpa mikroorganismer.

Tobaksplantor ger lovande resultat

Eftersom långtifrån alla bitar av rna fungerar lika bra är växtens strategi inte alltid effektiv. Faktum är att det bara är en handfull av flera tusen som har optimal effekt.

I laboratoriet efterliknade forskarna ett virusangrepp på växtceller och kom fram till vilka rna-bitar som fungerade bäst.

Sedan använde forskarna dem till att vaccinera tobaksplantor genom att spruta dem på växternas blad.

När växterna senare utsattes för ett angrepp av samma virus kunde 90 procent av samtliga växter besegra fienden.

En ny metod gör det möjligt att framställa vacciner riktade mot växtvirus. Vaccinerna behöver bara sprutas på växterna för att bladen ska ta upp dem.

© Markus Scholz/MLU

Det nya resultatet är hoppingivande eftersom metoden innebär möjligheter att snabbt framställa vacciner riktade mot olika virus och modifiera vaccinerna när virusen muterar.

I dag kan växter med hjälp av genmodifikation göras immuna mot vissa virus, men den metoden förlorar sin effekt när virusen muterar.