Varför växer träden inte in i himlen?

Träd fortsätter inte att växa. Vad sätter egentlig gränsen för deras tillväxt?

Några trädarter kan leva i flera tusen år, och därför skulle man ju kunna tro att de skulle växa till enorma höjder. De fysikaliska lagarna sätter dock en gräns för trädens tillväxt. Det beror på det sätt som vattentransporten genom trädet sker på. Vattnet passerar genom små rör i stammen. De löper från trädets rötter, som tar upp vatten från marken, och till varje blad ute i grenarna. Processen drivs passivt av avdunstning från bladen. Denna drar upp nytt vatten från grenarna ut i bladen, och detta drar i sin tur upp vatten från stammen ut i grenarna. För att mekanismen skall fungera, måste det finnas ett sammanhängande vatten-system från rötterna till de översta bladen på trädet. När vattnet stiger upp genom stammen, försöker tyngdkraften hela tiden dra ner det igen. Förr eller senare blir trädet så högt att tyngdkraften är större än kraften från avdunstningen. Då ”bryts” vattentillförseln, och trädet slutar att växa, eftersom det inte längre kan försörja sina översta blad. Det amerikanska redwoodträdet och vissa australiska eukalyptusarter är de träd som blir högst. De högsta nu levande exemplaren är cirka 112 meter höga.