Varför tappar inte granar sina barr?

Granar tappar inte barren på hösten. Varför?

snowcovered trees

De flesta barrträd är gröna året runt och tappar inte barren under hösten som lövträden, som tappar samtliga sina blad. I stället byts barren löpande ut efter en typisk livstid på omkring ett till fyra år.

Barrträd är anpassade till näringsfattig jord, som inte innehåller särskilt stora mängder kväve-, fosfor- och kaliumföreningar.

Då trädstammar och rötter hos arter som är gröna året runt dessutom har längre livstid än hos lövträd, och barren har lång livstid, betyder det att att barrträden kan utnyttja den tillgängliga näringen bättre än lövträden. Därför kan barrträd konkurrera ut lövträd på näringsfattig jord.

Barrträd kan också utnyttja solens energi och fotosyntesen under i stort sett hela året. Denna möjlighet saknar lövträd, då de bara kan driva fotosyntesen under den del av året då de har färska, gröna blad.