Varför har blommor så många olika färger?

Tulpanfält
© Shutterstock

Växterna har olika färger för att de specialiserar sig på de djur som skall pollinera blommorna och säkerställa nästa generation. Att blommor överhuvudtaget har färger är inte någon slump utan ett viktigt redskap för att skilja dem från det omgivande gröna, så att de pollinerande djuren kan få syn på dem. Blommorna är växtens könsdelar, och det är för det mesta insekter som pollinerar dem. Det kan emellertid också vara andra djur som fåglar eller fladdermöss. De uppsöker blommorna för att det vankas en belöning i form av nektar. Det är en fördel för växten om den appellerar till en särskild art av pollinerare, som sedan i gengäld koncentrerar sig på just denna växt. Då sprids växtens pollen nämligen inte till all världens andra växter, där det inte gör någon nytta. Färgerna är alltså till för att attrahera en viss pollinerare, och därför speglar färgerna pollinerarens syn. Det finns färglösa växter som bara blommar på natten. De doftar emellertid så starkt att de på så sätt kan attrahera nattsvärmare eller fladdermöss. Blommor som pollineras av fåglar är ofta orange och röda, vilket fåglar ser tydligt. Fåglar och insekter kan se färger i den ultravioletta delen av spektrum, så många blommor har signaler som vi inte ser. Som ljus på en landningsbana visar de var insekten skall landa för att hitta nektarn – och pollinera växten.

Det finns många olika växter i vår natur. En del av dem är dödliga. Lär dig mer om giftiga växter.