Varför doftar rosorna inte som förr i tiden?

Är det jag som minns fel, eller doftar blommor verkligen mindre än förr i tiden?

Läser man äldre läroböcker om trädgårdsskötsel och blomsterodling, är det påtagligt att det har skett en förändring i de många olika prydnadsväxternas dofter. Tidigare doftade blommor betydligt mer än de gör idag. Engelska trädgårdsböcker från mitten av 1800-talet berättar om helt vanliga trädgårdar, som på våren och sommaren kunde utsända en så kraftig doft att den kunde registreras flera hundra meter därifrån. Idag är det bara mycket få trädgårdsväxter som kan avge en doft av den styrkan. Att blomdoften blivit svagare beror inte på föroreningar eller andra följder av modern teknik. Det är istället en olycklig biverkan av många års växtförädling, som framför allt har siktat mot att få fram växter med fler och större blommor, klarare och starkare färger, större motståndskraft mot sjukdomar och bättre hållbarhet. Rosor är ett bra exempel. Moderna rosor blommar flera gånger om året, de har klara färger och håller sig länge – men de doftar inte särskilt mycket. S k gamla rosor har en betydligt starkare doft, men i gengäld blommar de i regel bara en gång om året.

Det finns många olika växter i vår natur. En del av dem är dödliga. Lär dig mer om giftiga växter.

De har mjuka pastellfärger, knopparna är stora och runda, och de är inte speciellt hållbara. Exakt varför det förhåller sig så här vet man inte. Dofter är nämligen extremt komplicerade. Biokemisterna har isolerat över 700 olika ämnen i blomdofter. Många av dem bildas i långa invecklade reaktioner, och man vet inte mycket om vilka gener som styr de enskilda leden i reaktionerna.