Shutterstock

Varför doftar nyklippt gräs så härligt?

Doften av en nyklippt gräsmatta är helt oemotståndlig, men vad är det för ämnen som luktar så gott?

De doftämnen som nyklippt gräs sänder ut kallas GLV – en förkortning av det engelska "green leaf volatiles".

Anledningen till att vi tycker att GLV doftar härligt är att de påminner oss om mat. Grönsaker sänder ut GLV när de skärs upp och frukter sänder ut GLV medan de mognar. Vi är med andra ord genetiskt betingade att reagera positivt på doften.

GLV är en grupp flyktiga organiska föreningar baserade på sex kolatomer. Nästan alla gröna växter kan sända ut dem och gör det vanligtvis i större mängder när de blir angripna eller skadade. Ämnena är alltså i grund och botten gräsets skrämselrop och det uppfångas både av andra växter och djur.

Växter varnar varandra

En studie av majsplantor visar exempelvis att de skickar ut GLV när skadedjur tuggar på dem. GLV får andra majsplantor att bilda ämnen som gör dem mindre aptitliga. De reagerar på varningen och förbereder sig på ett angrepp.

En annan studie visar att en viss art av rovskalbaggar, den sjuprickiga nyckelpigan, reagerar på GLV från sojaväxter när de angrips av bladlöss.

Når soyaplanter bliver angrebet af bladlus, udsender de en bestemt type GLV. Duftstoffet tilkalder præcis den art mariehøne, som bekæmper bladlusene bedst.

© Shutterstock

Sojaväxternas doftsignal har så stor precision att den bara tillkallar den art av rovskalbaggar som utrotar bladlössen mest effektivt.

Forskare har dessutom visat att växterna kan använda GLV till att skydda sig mot sjukdomsframkallande svampar och mot frostskador – men alltså trots allt inte mot gräsklippare.