Varför är björkar vita?

Träd har oftast mörka stammar, men det gäller inte björkar. Varför är det så?

Birch

Vit eller ljus bark är en fördel för träd som växer långt norrut. Den vita barken innebär att en större del av solens strålar reflekteras från stammen än om barken är mörk, och därför kan björken på vintern lättare hålla en konstant låg temperatur.

Det kan kanske verka paradoxalt att det kan vara viktigt att hålla temperaturen nere i ett kallt klimat, men om trädets temperatur dagligen svänger över och under fryspunkten är det risk att det uppstår frostskador, till exempel djupa sprickor i trädets bark. Sådana sprickor är lämpliga ställen för skadedjur och sjukdomar att angripa, vilket med tiden kan leda till att trädet dör. Vit eller ljus bark kan alltså i det långa loppet betyda bättre överlevnadschanser för trädet. Det är därför sannolikt att evolutionen har gynnat träd med ljus bark i nordliga och arktiska områden. Träd med mörkare bark har nämligen haft sämre överlevnadschanser och har därför sorterats bort.

Det är inte helt klart vad det är som orsakar björkarnas vita färg. Ett förslag går ut på att det är döda celler ytterst på barken som reflekterar ljuset på ett speciellt sätt. Denna egenskap hos materialets yta uppfattar det mänskliga ögat som färgen vit.