Utnyttjar växter andra pollinerare än insekter?

Jag vet att insekter sprider växternas pollen, men vilka andra djur befruktar dem?

De allra flesta av världens växter behöver hjälp med sin befruktning. Många av dem klarar sig med vindens hjälp, men majoriteten får hjälp av olika djur. De vanligaste befruktningsarbetarna är insekter. Bin, fjärilar, flugor och skalbaggar spelar alla en viktig roll i växternas fortplantning. På många ställen i världen fungerar dock även fåglar som befruktare – framför allt i tropikerna. Eftersom fåglar är större och väger mer än insekter, måste de växter som använder sig av deras tjänster utveckla större och tåligare blommor. De måste även vara synliga för fåglarna, och eftersom fåglars syn är särskilt känslig i den röda delen av spektret är fågelbefruktade blommor oftast röda. I bland annat Sydafrika och Australien spelar även däggdjur en viktig roll som befruktare. Allra störst är förmodligen lemuren, en halvapa, som befruktar ett speciellt träd på Madagaskar. Även olika sorters pungdjur i Australien och fladdermöss i Amerika, Afrika och Asien är vanliga befruktare bland däggdjuren. Växterna är alltid anpassade efter sina befruktare. Blommor som befruktas av fladdermöss är till exempel huvudsakligen öppna på natten, när fladdermössen är aktiva. De har även en tämligen frän lukt som attraherar djuren – vissa luktar rent av urin. De är i regel ljusa för att de skall vara lätta att upptäcka i mörkret och kraftigt byggda. De flesta arter som befruktas av fladdermöss finner man bland kaktusar, men även det ostindiska silkesbomullsträdet durianen och den sydafrikanska perennen strelitzian får nattliga besök.