Eijiro Miyako / Japan Advanced Institute of Science and Technology

Såpbubblor pollinerar blommor

Världens insekter är hotade, men nu har japanska forskare byggt en drönare som kan pollinera fruktträd och blommor åt oss – med såpbubblor.

Medan vilda insekter dör ut på flera platser i världen, söker jordbrukare efter nya sätt att pollinera sina grödor. På många platser pollinerar man varenda blomma för hand, men andra jordbruk använder stora pollensprutande vagnar eller till och med insektssubstitut.

Men i framtiden kan såpbubblor kanske göra arbetet åt dem.

En grupp japanska forskare har nämligen uppfunnit en ny sorts drönare, som kan pollinera fruktträd genom att blåsa pollenfyllda såpbubblor över dem.

Metoden ska vara lika effektiv som alternativen – bortsett från bin, som fortfarande är jordens överlägset mest effektiva pollinatörer.

Med en drönarhastighet på två m/s och en höjd på två meter över blommorna, kunde de japanska forskarna pollinera 90 procent av sina testväxter med såpbubblor.

© Eijiro Miyako / Japan Advanced Institute of Science and Technology

Fick idén från sin treårige son

Idén om att använda drönare till pollination är inte ny.

En av forskarna bakom drönaren – Eijiro Miyako, kemist vid Japan Advanced Institute of Science and Technology – byggde redan 2017 en drönare utrustad med klistriga hästhår på undersidan. När drönaren flög från blomma till blomma skulle hästhåren frakta med pollen på samma sätt som ett bi. Men metoden visade sig vara för hårdhänt för blommorna, som tog skada.

Miyako kom på den nya såpbubbellösningen när han läkte med sin treårige son i en park. Såpbubblorna landade på sonens huvud, och det gick upp för Miyako att de kunde fungera som perfekta pollenfarkoster.

Såpbubbelmaskinen under den obemannade flygfarkosten (UAV) – det vill säga drönaren – framställde speciellt tjocka såpbubblor som inte sprack i luften innan de landade på växterna pistiller.

© Eijiro Miyako / Japan Advanced Institute of Science and Technology

Miyako och hans kolleger testade ett antal tvättmedel för att hitta ett som gjorde minsta möjliga skada på pollineringsprocessen, då pollenkornen gror på blommornas pistiller innan de skickar ned sädesceller till växternas fröanlag.

Efter laboratorieexperiment flyttade forskarna ut processen i en fruktträdgård, där de lät tre päronträd pollineras med pollenfyllda bubblor.

16 dagar senare kunde gruppen visa ansatser till frukter av samma kvalitet som om blommorna hade pollinerats för hand. Därefter installerade de bubbelblåsaren på en drönare, som flög enligt ett förprogrammerat mönster över päronträden, och efter justeringar av höjd och hastighet kunde Miyako pollinera 90 procent av fruktplantagens blommor.

Det visade sig dessutom att det krävdes en liten mängd pollen med såpbubbelmetoden. En fjäderborste kräver 1800 milligram pollen per blomma, men bubblorna behövde bara 0,06 milligram – sannolikt eftersom mindre pollen går till spillo vid överföringen. Det kan spara in stora mängder pollen för jordbrukarna och därmed bli en ekonomisk fördel.