Varför producerar tobaksplantan egentligen nikotin?

Nikotin är ju beroendeframkallande. Minskar det inte chansen för överlevnad?

Tobacco plants

Nikotin stimulerar helt riktigt däggdjurs hjärnor och det är en av de primära orsakerna till det beroende som tobaksrökning medför. Detta gäller dock bara nikotin i små koncentrationer.

Tobaksplantan är faktiskt mycket beroende av sitt nikotin, som den producerar för att skydda sig mot växtätande insekter. Nikotin är nämligen en så kallad alkaloid, det vill säga ett kvävehaltigt, organiskt ämne, som fungerar som ett starkt nervgift för människor och andra djur.

Liknande giftiga alkaloider är morfin och stryknin. Nikotin har därför tidigare använts som insektsgift för bekämpning av växtätande insekter, och i dag används fortfarande så kallade nikotinderivat, till exempel imidakloprid.

Nikotinalkaloider förekommer för övrigt inte bara i tobaksplantor utan även i mindre mängd i andra arter i familjen potatisväxter, bland annat tomat, potatis och aubergine samt i kokaplantans blad.

Nikotin är emellertid inte tobaksplantans enda överlevnadsstrategi. Växten ökar således sin chans att spridas genom att dess blommor – till skillnad från andra växters blommor – slår ut på kvällen och sänder ut mycket kraftiga dofter på natten, vilket lockar nattfjärilar.

Nikotin, som bildas i rötterna och sedan koncentreras i bladen, utgör cirka tre procent av tobaksplantans torrvikt.

Det finns många olika växter i vår natur. En del av dem är dödliga. Lär dig mer om giftiga växter.