Lömsk flugsvamp - giftiga svampar

Vilken svamp är giftigast?

Vit och lömsk flugsvamp är de två farligaste svamparna vi kan stöta på i våra skogar. Läs listan över våra giftigaste svampar här.

Vit och lömsk flugsvamp är de två farligaste svamparna vi kan stöta på i våra skogar. Läs listan över våra giftigaste svampar här.

Shutterstock

Du kan hitta svampar hela året, men i synnerhet mellan augusti och oktober är skogen full av dem – särskilt om sensommaren visar sig bli både varm och regnig.

Värmen får träden att producera stora mängder socker som svampens stora underjordiska cellnätverk – mycelet – kan suga i sig näring från genom växtrötterna. Om det kommer gott om regn efter en varm period väcks svampens fruktkroppar till liv och skjuter upp över marken för att sprida sina sporer.

Många svampar är ätliga, såsom Karl Johan-svamp, blek taggsvamp och kantarell, medan andra kan döda oss. Exempelvis lömsk flugsvamp, som är en av våra giftigaste svampar. Den är lätt att förväxla med den ätliga grönkremlan – vilket är olyckligt, eftersom den lömska flugsvampen faktiskt kan förstöra vår lever. Läs om de fem farligaste giftsvamparna:

5. Stenmurkla

Gyromitra esculenta

Giftig: När den är rå är stenmurklan mycket giftig, därför att magen spjälkar giftämnet gyromitrin till metylhydrazin – som används till bränsle i raketer. Men om man torkar svampen i flera månader eller låta den koka länge minskar giftighetsgraden.

Giftig svamp - almindelige stenmorkel
© Shutterstock

4. Toppig giftspindling

Cortinarius rubellus

Mycket giftig: Kan förorsaka allvarliga njurskador. Förgiftningen visar sig ofta först efter flera dagar och då har njuren redan angripits. I svåra fall kan det bli nödvändigt med en njurtransplantation.

Giftig svamp - puklet giftslørhat
© Shutterstock

Så fel kan det gå: Svampmiddag ledde till dialysbehandling

Förra året i augusti blev två danskar inlagda på sjukhus med tecken på förgiftning och nedsatt njurfunktion. En dryg vecka innan hade det bägge männen varit på svampjakt och därefter lagat en stuvning på skörden.

De båda patienterna får nu dialysbehandling och riskerar att behöva njurtransplantation.

Troligtvis hade männen ätit orangebrun giftspindling (Cortinarius orellanus), en mycket giftig svamp som är släkt med toppig giftspindling. Svampen innehåller giftet orellanin som förstör de så kallade tubulusceller i det mikroskopiska rörsystem som går genom njurarna. Cellerna behövs för att rena kroppens blod på avfallsämnen och för att kunna hålla kvar viktiga näringsämnen i blodet.

Dialysbehandlingen på Aalborgs Universitetssjukhus tar hand om reningen av blodet under tiden som de båda männens njurar återhämtar sig. Läkarna kan dock inte utesluta att de kommer att bli kroniska dialyspatienter – eller i värsta fall att de behöver nya njurar.

3. Gifthätting

Galerina marginata

Mycket giftig: Innehåller amatoxin och kan ge njursvikt om man intar större mängder. Växer ofta i mindre grupper eller enstaka på barrträdsstubbar.

Giftig svamp - randbæltet hjelmhat
© WikiCommons

2. Vit flugsvamp

Amanita virosa

Dödlig: Innehåller mindre giftämne per gram än lömsk flugsvamp, men är trots det dödligt giftig. De första symptomen på förgiftning märks först efter 8–10 timmar, och då har giftet redan trängt in i lever och njurar.

Giftig svamp - snehvid fluesvamp
© Shutterstock

1. Lömsk flugsvamp

Amanita phalloides

Dödlig: Bara 30 gram svamp är tillräckligt för att döda en vuxen man. Man har ännu inte hittat något effektivt motmedel mot giftämnet i lömsk flugsvamp.

Giftig svamp - grøn fluesvamp
© Shutterstock

Sex goda råd inför svampjakten

  1. Ät bara svampar du vet till 100 procent är ätbara
  2. Ät aldrig vildsvamp i olagat/rått skick
  3. Använd enbart fräsch och färsk svamp i matlagningen
  4. Börja alltid med en liten portion av en ny matsvamp
  5. Plocka inte svampar intill vägar eller industrier – för att undvika att de absorberat tungmetaller
  6. Ring 112 om du befarar att du har ätit giftig svamp. Spara eventuellt resten av svampen så att den kan analyseras