Shutterstock
Lömsk flugsvamp - giftiga svampar

Lömst flugsvamp och andra giftiga svampar

Vit och lömsk flugsvamp är de två farligaste svamparna vi kan stöta på i våra skogar. Läs listan över våra giftigaste svampar här.

De giftigaste svamparna i Sverige

Du kan hitta svampar hela året, men i synnerhet mellan augusti och oktober är skogen full av dem – särskilt om sensommaren visar sig bli både varm och regnig.

Värmen får träden att producera stora mängder socker som svampens stora underjordiska cellnätverk – mycelet – kan suga i sig näring från genom växtrötterna. Om det kommer gott om regn efter en varm period väcks svampens fruktkroppar till liv och skjuter upp över marken för att sprida sina sporer.

Många svampar är ätliga, såsom Karl Johan-svamp, blek taggsvamp och kantarell, medan andra kan döda oss. Exempelvis lömsk flugsvamp, som är en av våra giftigaste svampar. Den är lätt att förväxla med den ätliga grönkremlan – vilket är olyckligt, eftersom den lömska flugsvampen faktiskt kan förstöra vår lever.

De giftigaste svamparna i Sverige är

 1. Lömsk flugsvamp
 2. Vit flugsvamp
 3. Gifthätting
 4. Toppig giftspindling
 5. Stenmurkla

Läs vidare och bli klokare på landets giftigaste svampar.

Lömsk flugsvamp

Lömsk flugsvamp är den giftigaste svampen i Sverige.

Lömsk flugsvamp
© Shutterstock
 • Latinskt namn: Amanita phalloides
 • Giftighetsgrad: Dödlig. Ett milligram per tio kilo kroppsvikt är en dödlig dos. Det motsvarar att en vuxen äter en enda obehandlad svamp. Man har ännu inte hittat något effektivt motmedel mot giftämnet i lömsk flugsvamp.

Lömsk flugsvamp är den giftigaste svampen i Sverige och därför är det viktigt att känna till den när man går på svampjakt. Lömsk flugsvamp växer i lövskogar från juli till oktober och hittas vanligtvis under ek- och bokträd.

Den giftiga svampen känns igen på sin välvda hatt som är mellan två och tolv centimeter bred. Färgen varierar mellan att vara gulaktig och olivgrön, men kan i enskilda fall vara nästan vit, vilket gör att lömsk flugsvamp ofta förväxlas med andra svampar.

Lamellerna på lömsk flugsvamp är fria och sitter tätt. Foten är vit och ojämn med en hudliknande ring på mitten och kan bli upp till 15 centimeter hög.

Lömsk flugsvamp kan ha en söt doft, men låt dig inte luras – den är inte ätlig. Lömsk flugsvamp innehåller nämligen giftiga amatoxiner, som om de förtärs kan orsaka celldöd i lever och njurar med fatala konsekvenser.

För en vuxen kan en enda lömsk flugsvamp vara tillräckligt för en dödlig dos, medan en enda tugga kan döda ett barn. Det finns ännu inget effektivt motgift och därför måste man vara mycket uppmärksam på att undvika de giftiga flugsvamparna.

Kan lömsk flugsvamp förväxlas med ätliga svampar?

Med sin välvda hatt kan lömsk flugsvamp i en del fall förväxlas med både champinjon, vit slidskivling och flera av de ätliga kremlorna.

Ingen av dessa svampar är dock utrustad med den hudliknande ringen runt foten, som är ett kännetecken för lömsk flugsvamp.

Svampar
© Shutterstock

Sju goda råd inför svampjakten

Description:
Naturen erbjuder ett rikt urval av ätliga svampar, men kom ihåg att alltid ta med dig en svampguide, så att du undviker giftiga svampar i maten.

 • Börja med att gå på jakt efter utvalda matsvampar
 • Läs på om alla förväxlingsrisker innan du ger dig i väg
 • Ät bara svampar du vet är ätbara
 • Undvik vild svamp i olagat/rått skick
 • Ät aldrig svampar som luktar eller smakar illa
 • Undersök om svampen växer i gläntor, på trädstammar eller något annat, så att du lättare kan hitta rätt svamp
 • Ring 112 om du befarar att du har ätit giftig svamp. Ta gärna med resten av svampen så att den kan analyseras.

Vit flugsvamp

Giftig svamp - vit flugsvamp
© Shutterstock
 • Latinskt namn: Amanita virosa
 • Giftighetsgrad: Dödlig. Innehåller mindre giftämne per gram än lömsk flugsvamp, men är trots det dödligt giftig. De första symptomen på förgiftning märks först efter 8–10 timmar, och då har giftet redan trängt in i lever och njurar.

Vit flugsvamp tillhör samma familj som lömsk flugsvamp, men växer i barrskogar och runt myrar. Den giftiga svampen hittas från juli till oktober, då den vanligtvis växer under björk-, gran- eller ekträd.

Vit flugsvamp är skinande vit och skön att vidröra. Precis som hos lömsk flugsvamp är lamellerna hos vit flugsvamp fria och hatten formad som ett halvklot.

Foten är fjällig och utrustad med samma hudliknande ring som skiljer vit och lömsk flugsvamp från liknande ätliga svampar. Både hatt och fot kan bli upp till tolv centimeter.

Kan vit flugsvamp förväxlas med ätliga svampar?

Vit flugsvamp kan förväxlas med skivling, stolt fjällskivling och champinjon. Den sistnämnda är den vanligaste orsaken till förväxling med vit flugsvamp.

Vit flugsvamp har dock vita lameller och en ring högst upp på foten, vilket skiljer den från champinjoner. Var ändå extra uppmärksam när du ger dig ut på jakt efter champinjoner.

Gifthätting

Giftig svamp - Gifthätting
© WikiCommons
 • Latinskt namn: Galerina marginata
 • Giftighetsgrad: Mycket giftig: Innehåller amatoxin och kan ge njursvikt om man intar större mängder. Växer ofta i mindre grupper eller enstaka på barrträdsstubbar.

Gifthättingen tillhör buktryffelfamiljen och växer fram från träd och trädstubbar under höstmånaderna september till november.

Även om den kanske ser aptitlig ut med sin gyllenbruna färg ska man inte äta gifthättingen. Svampen är nämligen mycket giftig och kan efter förtäring i värsta fall skada lever och njurar.

Gifthättingen växer vanligtvis i barrskog och känns igen på den välvda bruna hatten och de tunna, ljusbruna lamellerna. Foten är tre till sex centimeter lång och hatten kan bli upp till fyra centimeter bred.

Kan gifthättingen förväxlas med ätliga svampar?

Gifthättingen kan förväxlas med många andra små, bruna svampar. Den farligaste förväxlingen är dock föränderlig tofsskivling, som är en matsvamp.

Föränderlig tofsskivling växer i lövskogar och har den speciella egenskapen att den byter färg beroende på vädret. Därför krävs det att man är en van svampjägare innan man ger sig ut på jakt efter föränderlig tofsskivling.

Toppig giftspindling

Giftig svamp - toppig giftspindling
© Shutterstock
 • Latinskt namn: Cortinarius rubellus
 • Giftighetsgrad: Mycket giftig. Kan förorsaka allvarliga njurskador. Förgiftningen visar sig ofta först efter flera dagar och då har njuren redan angripits. I svåra fall kan det bli nödvändigt med en njurtransplantation.

Toppig giftspindling växer vanligtvis i barrskog, men förekommer även i lövskog. Den känns igen på sin fjälliga, knöliga hatt och sina rödbruna färger.

Den giftiga svampen är förhållandevis stor och hatten kan bli upp till åtta centimeter bred, medan foten kan bli elva centimeter hög.

Kan toppig giftspindling förväxlas med ätliga svampar?

Toppig giftspindling har tidigare förväxlats med kantarell, trots att det finns tydliga skillnader på den giftiga svampen och de ätliga kantarellerna.

Därför är det alltid viktigt att du bara plockar de matsvampar som stämmer med beskrivningen i din svampguide.

Stenmurkla

Giftig svamp - stenmurkla
© Shutterstock
 • Latinskt namn: Gyromitra esculenta
 • Giftighetsgrad: Giftig. När den är rå är stenmurklan mycket giftig, därför att magen spjälkar giftämnet gyromitrin till metylhydrazin – som används till bränsle i raketer. Men om man torkar svampen i flera månader eller låta den koka länge minskar giftighetsgraden.

Stenmurklan växer på sandjord och trädstubbar i barrskog och hittas under månaderna mars till maj.

Stenmurklan har en rödbrun hatt som är formad som en hjärna. Hatten kan bli upp till tio centimeter, medan foten, som är vit med grå och gulaktiga toner, blir upp till sex centimeter hög.

Kan stenmurklan förväxlas med ätliga svampar?

Stenmurklan kan förväxlas med den besläktade ätliga murklan, som dock är ljusare och har en textur som mer liknar en tvättsvamp än en hjärna.

Så fel kan det gå: Svampmiddag ledde till dialysbehandling

I augusti 2020 blev två danskar inlagda på sjukhus med tecken på förgiftning och nedsatt njurfunktion. En dryg vecka innan hade de bägge männen varit på svampjakt och därefter lagat en stuvning på skörden.

De båda patienterna fick dialysbehandling och riskerade att behöva njurtransplantation.

Troligtvis hade männen ätit orangebrun giftspindling (Cortinarius orellanus), en mycket giftig svamp som är släkt med toppig giftspindling. Svampen innehåller giftet orellanin som förstör de så kallade tubuluscellerna i det mikroskopiska rörsystem som går genom njurarna. Cellerna behövs för att rena kroppens blod på avfallsämnen och för att hålla kvar viktiga näringsämnen i blodet.

Dialysbehandlingen på Aalborgs Universitetssjukhus tog hand om reningen av blodet under tiden som de båda männens njurar återhämtar sig.