Shutterstock

Krukväxter renar inneklimatet

Forskare har genmodifierat den vanliga krukväxten gullranka så att den kan bryta ned cancerframkallande giftämnen som kloroform och benzen i inomhusklimatet.

Genetiskt manipulerade växter kan nu rena luften i våra hus från cancerframkallande gifter.

Forskare vid University of Washington i USA har genmanipulerat trädgårds- och krukväxten gullranka så att den kan ta upp mikroskopiska partiklar av ämnena kloroform och bensen som vanliga luftfilter inte kan fånga in.

Kloroform finns särskilt i områden där man tillsätter klor till dricksvattnet. Bensen utgör den största risken i hus som är sammanbyggda med ett garage, där ångor släpps ut från bilar och gräsklippare.

En blandning mellan växt och däggdjur

Forskarnas växt påminner om en hybrid mellan gullranka och ett däggdjur. Den extra gen växten har fått är en syntetisk efterhärmning av en gen som finns hos alla däggdjur, inklusive människa.

Hos oss är genen aktiv i levern där den står bakom produktionen av ett protein som bryter ned kloroform och bensen till ofarliga ämnen. Eftersom det är aktivt enbart i levern skyddar det dock inte oss mot gifterna när vi andas in dem.

Forskarna testade den nya hybriden i laboratoriet, där den placerades i ett lufttätt glasrör som tillfördes de båda gifterna.

En forskargrupp har genmanipulerat krukväxten gullranka så att den bryter ned kloroform och bensen till ofarliga ämnen och använder dessa för sin tillväxt.

© Mark Stone/University of Washington

Efter tre dagar hade koncentrationen av kloroform fallit med 82 procent, och efter sex dagar var ämnet helt borta. Med bensen gick det lite långsammare men koncentrationen hade fallit med 75 procent efter åtta dagar.

Forskarna ska nu göra försök med att tillföra växten fler gener så att den kan bryta ned även andra giftiga ämnen, exempelvis formaldehyd som friges till inneklimatet från bland annat tobaksrök och laminerade möbler och golvmaterial.