Shutterstock

Köttätande växter dödar konkurrenter

Köttätande växter lever vanligtvis av insekter och spindlar och endast i få fall av större djur. Men nu har forskare upptäckt en speciell köttätande växt som har en ny favoriträtt som en del av en smart överlevnadsstrategi.

Av världens cirka 400000 växtarter lever färre än 1 000 av djur. Bytet är i regel insekter och spindlar, som de köttätande växterna smälter genom att sönderdela dem med enzymer.

Denna speciella förmåga ger växterna ett tillskott av näringsämnen och gör att de kan leva i näringsfattig jord i mossar och kärr.

Emellanåt kan större djur som möss, grodor ­och fågelungar hamna i växternas fällor, men biologerna har hittills ansett att detta är sällsynta tillfälligheter.

När den köttätande kannrankan fångar en salamander får den både ett livsviktigt kosttillskott och blir av med en konkurrent.

© Patrick D. Moldowan

Växt fångar ryggradsdjur i dödsfälla

Nu har kanadensiska forskare upptäckt att det kan vara mer än så. I träsken i naturparken Algonquin i provinsen Ontario växer en så kallad kannranka, som lyckas med att fånga ryggradsdjur.

Som namnet antyder har växten ett speciellt blad format som en kanna och är fyllt med en blandning av regnvatten och de enzymer som växten avger. Insidan av kannbladet är helt slät, och det gör det nästan omöjligt för ett byte att komma upp igen om det gått i fällan.

Forskarna undersökte alla kannrankor i en mosse i naturparken och överraskades av att hitta rester av salamandrar i hela 20 procent av dem.

Två flugor i en smäll

I många av växterna fanns det till och med rester av flera salamandrar, vanligtvis stora som ett mänskligt finger.

Biologerna anser att de stora bytesdjuren i synnerhet ger kannrankorna ett viktigt tillskott av kväve som jorden i mossen är fattig på.

Dessutom tyder upptäckten på att det kan stå ännu mer på spel för växterna. Salamandrar lever av insekter som kannrankorna annars kunde få glädje av.

Genom att fånga salamandrarna får växterna därmed inte bara en stabil måltid – de blir också av med en konkurrent.