Shutterstock

Köttätande växt kan både komma ihåg och räkna

Genmodifierade varianter av den flugfångande växten avslöjar att den använder minnet i jakten på insekter.

Växter har ingen hjärna i klassisk mening, men trots det har den den köttätande venusflugfällan ett slags korttidsminne.

Växten fångar insekter genom att stänga två fångstblad när bytet rör vid känselhåren på insidan av bladen.

Men fällan stängs inte vid första tillfället. Det behövs flera beröringar innan växten aktiverar de celler som får bladen att stänga ihop sig.

Flugan kan komma undan om den endast rör vid känselhåren vid ett första tillfälle i den köttätande växten. Andra gången stängs fällan igen.

© Shutterstock

Det innebär att växten kan komma ihåg de tidigare beröringarna. Oftast räcker det med två beröringar inom 30 sekunder för att fällan ska klappa igen.

Växten kan räkna till fem

Därefter behövs ytterligare tre beröringar innan växten börjar producera de enzymer som den behöver för att bryta ner bytet. Med andra ord kan växten räkna till fem.

Nu forskare vid National Institute for Basic Biology i Japan avslöjat hur växten bär sig åt. Minnet är baserat på att känselhåren gör att celler i bladen utsöndrar kalcium, och det är först när kalciumnivån har nått en viss tröskel som fällan stängs igen.

Kalcium styr minnet

Beröring av känselhåren utlöser kalcium i växtens fångblad. Kalciumnivån syns här på en färgskala som går från låg (violett) till hög (gul). När nivån är tillräckligt hög aktiveras fällan.

© NIBB

Första beröringen

© NIBB

Andra beröringen

© NIBB

Fällan stängs

Forskarna använde genteknik för att skapa olika versioner av växten som producerar ett protein som tänds när det utsätts för kalcium.

På så sätt blev det tydligt att den första beröringen av ett känselhår fick bladen att lysa upp, men inte tillräckligt för att aktivera fällan. Först vid den andra beröringen blev kalciumnivån så pass hög att fällan stängde igen.

Minnet sparar energi

Enligt forskarna är anledningen till växtens strategi att det skulle krävas för mycket energi om växten var tvungen att stänga igen fällan varje gång ett känselhår berördes.

Det skulle innebära allt för många misslyckade försök, exempelvis då en regndroppe utlöste fällan.