Kan växter leva utan blad?

Vad använder växterna sina blad till, och finns det växter som inte har blad?

Bladen spelar en mycket viktig roll i en växts livscykel. I bladen sker den viktiga fotosyntesen, den process som frigör energi till växten. Detta sker genom att bladens gröna färgämne, klorofyll, ombildar solljusets strålningsenergi till kemisk energi, som växten kan utnyttja. Växter kan bara vara utan bladen i perioder, då deras energibehov är väldigt små, eller om andra delar av växten tar över bladens funktion. I det förstnämnda fallet tappar växterna bland annat bladen för att spara energi. Detta inträffar hos växter, som förekommer i områden med stor årstidsvariation, där de periodvis inte kan växa. Under de kalla vintrarna är det inte lönt för växterna att ha blad. Bladen skulle få frostskador, och mängden solljus är mycket liten. Under torrperioder tappar växterna däremot bladen för att spara in på vattnet. Växtens vatten förångas nämligen genom små öppningar i bladen. En av de ovanligaste arter som tappar bladen är det sydafrikanska pilkogerträdet (Aloe dichotoma), som under torrperioder inte tappar enbart bladen utan även en stor delar av grenarna. Andra växter, till exempel den amerikanska kaktusfamiljen, saknar helt blad. De lever i områden med stor vattenbrist, och därför är det mest vattenekonomiskt att klara sig helt utan blad. I gengäld har växternas stänglar eller stammar tagit över bladens uppgift. De står för växtens fotosyntes, och de är gröna, eftersom de innehåller klorofyll. Kaktusarnas egentliga blad har i stället ombildats till deras berömda och ökända taggar.