Kan fotosyntes ske under natten?

Fotosyntese
© Shutterstock

Solljus är en form av energi, och för att den av gröna växter skall kunna användas till fotosyntes måste våglängden vara mellan 400 och 700 nm.

Denna del av spektrum kallas PAR (Photosynthetically Active Radiation). Samtidigt skall ljuset ha så hög styrka att växtens fotopigment kan absorbera energin. Styrkan anges som antalet fotoner som träffar en yta under ett visst tidsintervall.

Solljus på ett blad - fotosyntes

Vid fotosyntes förvandlas koldioxid till syre och socker.

Minimum för PAR för att upprätthålla växternas fotosyntes är tio nmol fotoner per kvadratmeter per sekund. Frågan är om solljuset, som reflekteras mot fullmånen och därmed mister energi, kan leverera detta en molnfri natt.

Det kan det inte helt. Forskarna bedömer att jorden under molnfria nätter med fullmåne maximalt tar emot 0,5–5 nmol fotoner per kvadratmeter per sekund. Alltså är månens ljus för svagt för att driva fotosyntesen.