Shutterstock

Hur pumpar träd upp vatten?

Precis som djur är träd beroende av vätskeburen transport av näringsämnen. Den populäraste teorin bland växtfysiologer går ut på att träd utnyttjar koherenta och adhesiva (sammanhållande och vid häftande) egenskaper för att få upp vatten. Det är egenskaper som vi utnyttjar när vi suger upp vatten med ett sugrör. I sugröret hålls vattnet ihop i en vattenpelare och klistrar sig fast vid rörets insida, så att vi när vi suger kan dra upp vattnet genom röret, utan att vattenpelaren går sönder. I princip gör träden på samma sätt.

Precis som djur är träd beroende av vätskeburen transport av näringsämnen. Den populäraste teorin bland växtfysiologer går ut på att träd utnyttjar koherenta och adhesiva (sammanhållande och vid häftande) egenskaper för att få upp vatten. Det är egenskaper som vi utnyttjar när vi suger upp vatten med ett sugrör. I sugröret hålls vattnet ihop i en vattenpelare och klistrar sig fast vid rörets insida, så att vi när vi suger kan dra upp vattnet genom röret, utan att vattenpelaren går sönder. I princip gör träden på samma sätt.

I trädens inre finns det nämligen små ihåliga rörceller av död vedvävnad, som har samma funktion som sugröret. Vattnet står i ett obruten pelare inne i de här rörcellerna, och det uppstår ett sug i vattnet, när vatten avdunstar från trädens blad. Avdunstningen av vatten från bladens yta är alltså den motor som drar upp vatten och näringsämnen genom trädets stam hela vägen från rötterna.