wheat and corn field

Hur mycket syre producerar en växt?

Jag har tänkt på om olika växter utvecklar lika mycket syre. Gör de det?

Växter bildar syre (O) från solljus, koldioxid (CO2) och vatten med hjälp av en lång rad enzymer och proteinkomplex i bladen. Denna reaktion kallas fotosyntes och är en av de mest grundläggande processerna på jorden.

För att producera en O2-molekyl och uppta en CO2-molekyl måste växten fånga in cirka tio ljusfotoner. Generellt utnyttjar växten dock mindre än en procent av det solljus som träffar dess blad. Endast speciellt effektiva växter utnyttjar upp till tre procent av solenergin. Mätning av en växts fotosyntesgrad sker i regel genom att man mäter dess O2-produktion eller dess CO2-upptag. Metoden är dock inte så exakt, då en växt även har olika respirationsprocesser, som använder O2 och friger CO2. Dessa mängder måste därför dras ifrån i växtens gasräkenskap.

Några av de högsta värdena på syreproduktion har så kallade C4-växter i tropikerna. Deras celler kan koncentrera CO2 från luften och är därför mindre utsatta för vattenförlust till följd av värme. Växter med vanlig fotosyntes kallas C3-växter. De klarar sig inte så bra i tropikerna utan bättre på kallare platser.

Fakta

Jordens växter och alger producerar årligen cirka 2,7 x 1011 ton syre. Runt 80 procent av syret härrör från alger i havet, medan resten kommer från landväxter. Jordens organismer använder ungefär lika mycket syre som produceras. Den ­totala mängden syre i atmosfären, som är cirka 4500 gånger större än den årliga produktionen, är därför konstant.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: