Hur många barr har en julgran?

Det känns som om det rör sig om miljoner, när de skall sopas upp från golvet, men hur många barr finns det i verkligheten på en julgran?

© Photo by Tj Holowaychuk on Unsplash

Barren dråsar av, och dammsugaren går på högvarv under granen vid juletid. Efter några dagars värme och torka börjar de flesta julgranar att tappa barr i rasande fart, men oavsett hur många som försvinner ned i dammsugarpåsen fortsätter de att falla ned på golvet, fastna i strumporna och hamna i resterna av julskinkan på annandagens lunchbord.

Är det då ingen ände på de irriterande, stickande gröna växtdelarna?

Jo, naturligvis är det det, men antalet varierar allt efter julgranens storlek och form, och i hög grad också beroende på vilken art det rör sig om. Man kan därför bara räkna ut antalet mycket grovt.

Kalkylen blir så här:

Ett barrträd har beroende på arten någonstans mellan 50 och 250 barr per 10 cm gren. Det har mellan 2 och 10 meter grenar per meter höjd. En 2 meter hög julgran har därför mellan 2000 och 50000 barr. Inte så underligt att de dråsar ned dag efter dag.

Man måste emellertid också komma ihåg att det är mycket olika hur väl barren sitter fast hos de olika trädarterna och hur många som därför hamnar på golvet och i dammsugaren.

Källor: www.christmastree.org en.wikipedia.org: Christmas Tree