Shutterstock

Hur långt norrut ligger trädgränsen?

Norr om en viss gräns växer det inga träd. Varför finns den här gränsen, och ligger den på samma ställe runt hela jorden?

Trädgränsen är ingen väldefinierad linje utan en glidande övergång, där träden blir allt mindre för att till sist försvinna.

Fenomenet beror sannolikt på att tillväxtsäsongen norr om trädgränsen är så kort att träden inte hinner sätta nya skott. Marken är frusen en stor del av året, och det resulterar i brist på vatten, vilket effektivt bromsar trädens tillväxt – även om det finns massor med solljus. Vintertemperaturen har dock ingen större betydelse, då en del trädsorter klarar temperaturer under 50 minusgrader.

Trädgränsen är inte den samma runt hela Arktis. I norra Norge betyder värmen från Golfströmmen att trädgränsen ligger omkring den 70:e breddgraden, medan den på östsidan av Hudson Bay i Kanada finns redan på den 55:e breddgraden – vilket motsvarar södra Danmark.

De flesta klimatforskare tror att tillväxtsäsongen under kommande decennier kommer att bli längre i Arktis till följd av den globala uppvärmningen, och därför kommer trädgränsen att flytta norrut.

Med hjälp av avancerade datorprogram har de beräknat att frammarschen i kustnära områden typiskt borde vara 50–100 kilometer, medan trädgränsen i Kanadas inre kommer att flytta sig upp till 500 kilometer längre norrut.