Shutterstock
Venus i rymden

Hur långt är ett dygn på Venus?

Venus roterar långsammare runt sin egen axel än runt solen. Innebär det att ett Venusdygn är längre än ett Venusår?

En Venusdygn upplevt från Venus yta varar 2 802 jordtimmar, vilket motsvarar 116,75 jorddygn. Ett Venusår, det vill säga den tid det tar för Venus att röra sig ett varv runt solen, är med sina 225 jorddygn nästan dubbelt så långt.

På vissa ställen kan man läsa att ett Venusdygn är längre än ett Venusår, men det grundar sig i ett missförstånd av vad ett dygn är.

På jorden talar vi om dels det så kallade stjärndygnet, dels soldygnet. Ett stjärndygn är den tid det tar för jorden att rotera en gång runt sin egen axel.

Ett soldygn är den tid det tar från det att en iakttagare på planetens yta ser solen stå högst på himlen tills den återigen står högst på himlen dagen därpå. Soldygnet är alltså det vi normalt avser med begreppet dygn.

© Shutterstock

Jupiter har det kortaste dygnet

På jorden är ett stjärndygn 23 timmar, 56 minuter och 4,1 sekunder, medan ett soldygn i genomsnitt är exakt 24 timmar. På Venus varar ett stjärndygn 243,03 jorddygn, längre än ett Venusår, medan ett soldygn som sagt är 116,75 jorddygn.

Skillnaden mellan soldygn och stjärndygn uppstår för att planeten samtidigt som den roterar också rör sig i sin årslånga bana runt solen. Det är rörelsen runt solen i kombination med planetens rotation runt sin egen axel som avgör soldygnets längd.

Eftersom jorden roterar runt sin egen axel åt samma håll som den roterar runt solen är jordens stjärndygn kortare än soldygnet. Venus roterar emellertid åt det motsatta hållet runt sin egen axel i förhållande till sin rotation runt solen. Det gör Venus stjärndygn längre än dess soldygn.