Hur kan växter växa utan att ha rötterna i marken?

Jag har ofta undrat över hur växterna kan växa på till exempel ett tak. Hur klarar de sig utan jord?

Jord och växter är så nära förknippade med varandra att det närmast verkar strida mot naturen, när man ser en växt som växer på ett tak, en mur eller helt enkelt ovanpå en stor sten. Faktum är dock att jord inte är så nödvändig för växterna som man skulle tro. Dess viktigaste funktion är att ge växten något att hålla sig fast i, och om växten kan hålla sig fast på andra sätt, kan den klara sig utan jord. Den behöver bara ljus, luft och vatten, som innehåller en del upplösta näringsämnen. Dessa samlas upp till exempel från jord som vattnet rinner igenom eller stenar som det sköljer över. På våra breddgrader är det först och främst mossa och ormbunkar, som kan klara sig utan jord. De håller sig fast med tunna trådar, som växer in i smala sprickor, eller närmast klistrar sig fast på blanka ytor. Växter som växer på detta sätt kallas epifyter. I tropikerna är epifyter mycket vanliga. Regnskogsträd kan var täckta av ett tunt täcke av andra växter, som enbart använder dem som plattform. Näringsämnena kommer till exempel från de vissna blad på trädstammarna som regnvattnet sköljer ned över.