Hur kan växter sträcka sig efter ljus?

Fotosyntesen startar, om grodden direkt når upp i ljuset .

Fotosyntese

När en växt gror, har den i fröet en viss mängd näring, som den i början använder för att växa. Det är viktigt, då plantan bara kan överleva om den innan fröets näring tar slut kommer igång med fotosyntesen, under vilken den med hjälp av solens ljus omvandlar koldioxid och vatten till syre och socker.

Når grodden upp i ljuset direkt, vecklas grobladen ut, och fotosyntesen sätter igång, men om den stannar i mörker, kan någon fotosyntes inte ske. Därför använder växten all sin näring till att skapa en lång stjälk, så att den blir hög nog för att nå upp till ljuset. Först när så skett avstannar stjälkens växt, och grobladen vecklas ut.

Växten skiftar mellan växt i ljus och mörker med hjälp av en typ av protein som kallas fotoreceptorer. Det finns många olika fotoreceptorer som är känsliga för olika färger, men gemensamt för dem är att deras aktivitet slås på och av allt efter det ljus som de belyses med.

När en fotoreceptor är aktiv, sänder den en signal vidare i cellen genom att framkalla små kemiska förändringar av proteiner i cellen. De förändrar andra proteiner i en så kallad signalkaskad, där de olika generna slås på och av.