Hur kan träd överleva extrem kyla?

Träd och andra växter i vinterkalla områden av världen är motståndskraftiga mot kyla, under förutsättning att de får lov att gradvis acklimatisera sig såsom normalt sker under hösten. Bland de mest extrema träden finns en art av lärkträd i norra Sibirien, som om vintern kan överleva temperaturer ända ned till minus 70 grader Celsius. Liksom alla andra träd dukar det emellertid under, om det plötsligt får en köldchock i mitten av sommaren, eftersom trädets frostanpassning försvinner under vårmånaderna. Frost är inte i sig själv ett problem för växter.

Träd och andra växter i vinterkalla områden av världen är motståndskraftiga mot kyla, under förutsättning att de får lov att gradvis acklimatisera sig såsom normalt sker under hösten. Bland de mest extrema träden finns en art av lärkträd i norra Sibirien, som om vintern kan överleva temperaturer ända ned till minus 70 grader Celsius. Liksom alla andra träd dukar det emellertid under, om det plötsligt får en köldchock i mitten av sommaren, eftersom trädets frostanpassning försvinner under vårmånaderna. Frost är inte i sig själv ett problem för växter. Det är iskristaller som bildas i de vätskefyllda cellerna som utgör problemet. Därför sänker växterna sina cellvätskors fryspunkt genom att producera antifrostproteiner. Träd som ek, bok, alm, lönn och ask har dessutom förmåga till så kallad underkylning, som innebär att deras celler bildar en vätska utan de partiklar som iskristallerna kräver för att bildas. Träd kan underkylas till maximalt minus 40 grader Celsius. Vid lägre temperaturer använder till exempel vissa lärkträd ett knep som gör att de kan överleva. Träden ser till att de levande cellerna töms på vätska och torkar ut när frosten verkligen biter. Iskristallerna bildas då uteslutande i området utanför de levande cellerna, där de inte kan göra skada.