Hur kan en växt bryta sig genom asfalt?

Men ser ofta ogräs som har skjutit upp genom beläggningen på vägar och trottoarer. Hur klarar växten av det, när den är så mjuk att man kan mosa den mellan fingrarna?

Förklaringen på fenomenet handlar om hydraulik. Inom fysiken är det välkänt att det är nästan omöjligt att pressa samman vätska. Fenomenet används i många tekniska sammanhang, där man pumpar vätska, i regel olja, fram och tillbaka mellan olika tankar. Man kan till exempel lyfta mycket tunga saker med hydraulik utan att behöva speciellt mycket kraft. Om man med en liten kolv pressar in vätska i ett stort kärl kommer mängden vätska i det stora kärlet att öka endast en aning. Om det ligger ett föremål på ytan kommer det emellertid att lyftas med upp även om det är tungt. Den lilla kolven måste visserligen röra sig en lång bit, men man behöver inte använda mycket kraft för det. I princip är det samma sak som sker i en växt som gror under ett lager med asfalt. Växten suger upp vatten och pumpar in det i cellerna, som utvidgar sig. Cellerna består till övervägande delen av cellulosa, som inte kan pressas sönder, och vattnet inne i dem kan inte heller pressas samman. Så när trycket nedifrån blir tillräckligt stort ger ytan mer sig och ger växten plats att växa vidare.

En del av våra giftigaste växter kan se ut att vara ätliga. Undvik att sätta tänderna i giftiga växter genom att lära dig mer om Sveriges giftiga växter.