Hur får en rödbok energi?

Klorofyll i växternas blad omvandlar solljus till energi. Hur är det med växter som inte har gröna blad?

Skall solljus vara till nytta för växterna, måste det först absorberas av särskilda pigmentmolekyler. De viktigaste pigmenten i gröna växter är klorofyll A och B. De fungerar som ett slags antenner, som fångar upp fotoner. Växter har flera olika typer av pigment i bladen för att kunna absorbera ljus med olika våglängder och därmed utnyttja mer av energin i solljuset. Blad är gröna, för att klorofyll absorberar blått och rött ljus, medan grönt ljus reflekteras. Rödboken, eller blodboken, är en variant av den gröna boken. Bladens mörkröda färg beror på ett högt innehåll av anthocyaniner, som är röda färgpigment. Normalt överskuggar klorofyllpigment andra pigmenttyper i växters blad, men i blodboken är det alltså röda färgpigment som dominerar. Blodboken får emellertid fortfarande sin energi från fotosyntesen via klorofyll; den har bara ett ovanligt absorptionsspektrum.