Hur djupt ned kan växter sätta rötter?

De flesta tänker troligen endast på växter som de gröna och bruna delar som man kan se ovan mark, men faktum är att större delen av växten som regel befinner sig under jorden i form av rötter. Många växter har investerat betydligt mer än 50 procent av sin biomassa i rötter, och hos stora träd sprider sig rötterna oftast längre ut åt sidorna än kronan. Ett försök med en odlad rågplanta visade att den efter fyra månaders växt i en jordlåda hade utvecklat rötter med en längd på sammanlagt 623 kilometer. Rötternas yta var 639 kvadratmeter, vilket var 130 gånger mer än ytan av de delar som växte ovan mark. Hur djupt växter kan skicka ned sina rötter i jorden beror på hur långt växten måste sträcka sig för att finna vatten. Växter i torra miljöer når väldigt långt ned med sina rötter, eftersom de växer nedåt på jakt efter djupt liggande grundvatten. I samband med grävandet av Suezkanalen i Egypten fann man akacieträd som hade sina rötter ända nere på 30 meters djup. Det är emellertid de egentliga ökenväxterna, några småbuskar och grässorter, som är de allra djupast växande växterna. De kan nå ned till över 50 meters djup. Rötter från mesquito-trädet har i en gruva i Arizonaöknen i USA hittats på ett djup av 53,3 meter. Gruvbolag i bland annat Afrika experimenterar med att använda ökenväxter med djupa rotnät för att avslöja värdefulla mineralförekomster i underjorden. Gräsväxter tar till exempel upp guld från stora djup och bygger in dem i växtdelarna ovan mark.